HABERLER

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı
  • Tarih: 08 - Temmuz - 2022

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:763172-0

Ticaret Unvanı
BETESAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Evliya Çelebi Mah.Rauf Orbay Cad.No:17/1 Tuzla/İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/456 Esas Nolu, 2022/494 karar nolu kararına istinaden; 22.07.2022 tarihinde, saat: 10:00'da, Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
UĞUR GÜZEL Kaşe İmza

Gündem:
1-    Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2-    Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları inızalama yetkisi verilmesi,
3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve inıza yetkilerinin belirlenmesi.
7- Dilek, temenniler ve kapanış.
8- Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Vekaletname Örneği
Vekaletname

Sahibi olduğum .............. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak    Anonim
Şirketi'nin ....../....../......... tarihinde ............. adresinde saat:....:....de yapılacak    yılına
ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  ..........  'yi vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/ Unvanı
Tarih ve İnıza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(17482995)

Resmi Yazıyı indirmek için TIKLAYINIZ