HABERLER

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı
  • Tarih: 02 - Eylül - 2022

İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 763172- O

Ticaret Unvanı BETESAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/456 Esas Nolu, 2022/494 karar nolu kararına istinaden; 22.07.2022 tarihinde, saat: 10: 00'da, Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısı, 466 638 25796 T.C. kimlik numaralı ve 160 paya sahip (%40) Mehmet Markal'ın Türk Ticaret Kanununun 420/1. Maddesi gereği erteleme talep etmesi nedeniyle olağan genel kurul toplantısı 22.08.2022 tarih, saat: 10: 00'da Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde gerçekleştirilmişse de Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi başlıklı gündem maddesine ilişkin toplantı tutanağında sehven hata yapıldığından Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilan talebi bila ikmal iade edilmiş olup; bu doğrultuda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yeni olağan genel kurul toplantısı 19.09.2022 tarih, saat: 10: 00'da Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkanlan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

UĞUR GÜZEL

Kaşe imza

 

Gündem:

  1. Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
  2. Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
  4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
  6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi.
  7. Dilek, temenniler ve kapanış.
  8. Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

 

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak............. Anonim Şirketi'nin....../....../......... tarihinde .... adresinde saat:....:....de yapılacak............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya            'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17593450)

Resmi Yazıyı İndirmek için TIKLAYINIZ