KURUMSAL

Kalite Politikamız

       Betesan Mühendislik olarak öncelikli hedefimiz “ Deniz ve Endüstriyel Elektrik Sektörlerinde” yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler ve hizmetleri sunmak sureti ile müşterilerimizin güvenini kazanmaktır.

       Bu anlayışımız doğrultusunda tüm iş ve uygulamalarımızda çalışan personelimizin yüksek kalite, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına ulaşmasını sağlamaktır.

       Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığını, operasyonel güvenliğini, çevresel korumayı, kaliteyi artırmaya yönelik yasal ve diğer şartları tam olarak yerine getirerek, güvenli, sağlıklı ve çevre dostu bir çalışma kültürünü geliştirmeye kararlıyız.

Bu hedeflerimiz kapsamında,
      -    Tüm iş ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreye zarar vermemek ve iş kazalarını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak,
      -    Sağlık–iş güvenliği-çevre konularında yetkili yerel ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliklerini artırmak. Bu kapsamda verilen taahhütlere uygun olarak, tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi, karşı önlemlerin belirlenmesi, bunların kontrolünün sağlanması ve sürekli iyileştirmesine yönelik çözümler geliştirmek,
      -    Tüm personelimizin sağlık-iş güvenliği- çevre konularında sürekli eğitim ve bilgilendirmesine yönelik etkinlikler düzenlemek,
      -    Gerekli güvenlik ve sağlık ekipmanlarını temin etmek, kolayca ulaşılabilmesinin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,
      -    Tüm ofisler ve çalışma alanlarımızda atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
      -    Enerjiyi verimli kullanmak ve yenilebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmak,
      -    Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, zamanında yerine getirmek, sürekliliği ve güvenirliği tesis etmek, müşteri şikayetlerine öncelik vermek,
      -    Müşterilerimize karşı şeffaf olmak,
      -    Teknolojik gelişmeleri takip etmek, ürün ve proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
      -    Hizmet standartlarımızı modern teknoloji ve yöntemlere uygun geliştirerek başarı ve büyümeyi teşvik etmek,

Betesan Mühendislik, tüm çalışanları ile birlikte ISO 9001,ISO14001,OHSAS18001 standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.